Barn behöver:

mat och sömn

att bli älskad och att få älska

att bli berörd och att få beröra

att bli sedd men också att få vara i fred

att höra till men också att få vara fri

att vara behövd men också att få koppla av

att veta hur man gör men att få göra på sitt eget sätt

att andra sätter sina gränser och att andra respekterar barnets gränser

att ha kontroll men också kunna lita på att någon annan har kontrollen

att ha makt över sitt eget liv men att få slippa ha makten över andras liv

att känna att jag klarar av men också att få nya utmaningar

att förstå och att bli förstådd

att få vara ledsen och att få vara glad

att förlåta och att bli förlåten

att få skydd men att inte bli överbeskyddad

ha ett hopp och känna att livet är meningsfullt

Jag hittade de här fina orden när jag googlade efter underlag för en föreläsning om människors behov. De är skrivna av Ulrika Ernvik på familjegladje.se.

Och jag tänker att vi kan byta ut ”barn behöver” mot ”jag behöver”. Prova och se hur det känns.