20130502-115012.jpg
Gungar i hammocken, ömsom sol ömsom skugga under taket. Fram och tillbaka, mellan ljus och mörker, som i livet. Viktigt att minnas när man gungat in i skuggan: Solen finns där hela tiden. Den är bara tillfälligt skymd. Molnen kommer att skingras, hammocken kommer att svänga tillbaka.

Genom taket känner jag solen som värme och jag vaggar mig lugn.