measure_feet2

Jag älskar min skräddare!

Varje gång jag kommer dit, även om det bara var en timme sedan sist jag var där, så tar han mina mått.

Så lär George Bernard Shaw ha sagt. Vad var det som var så fantastiskt med det konstanta mätandet? Jo, att skräddaren aldrig tog för givet att herr Shaw var likadan som senast. Kanske hade magen blivit en millimeter större eller armmusklerna en aning mindre? Skräddaren insåg att människor förändras hela tiden och herr Shaw uppskattade att bli sedd för den han var just där och då.

Miljoner förändringar händer inom dig och mig just nu. På några år har hela vår kropp förnyats ända ner på skelettnivå. Och tänk hur mycket vårt känslomässiga, psykologiska jag skiftar och varierar. Ibland går det på en sekund att gå från lugn till ilska, från gråt till skratt, eller hur? Ändå kanske du ibland kan känna att någon relaterar till dig som om du fortfarande var 15 år, eller som om du fortfarande var singel, fortfarande prioriterade karriären framför hälsan. Som om du aldrig förändrats. Och det känns inte så kul, dessutom blir det förvirrande för den andre när du inte uppför dig ”som du ska”. Kanske du själv har en relation med någon du inte riktigt förstår dig på, kan det bero på att personen har förändrats?

Jag försöker påminna mig om att inte ta någon för givet, att inte ha förutfattade meningar baserat på tidigare erfarenheter. Det är inte lätt, men en bra övning.

Att se varje nytt ögonblick med friska ögon och öppet sinne.

Inom yoga säger man att i varje ögonblick förstörs och föds världen igen. En ny värld är bara en blinkning bort. 🙂