stockros

Superövning att göra ofta:

Pausa i tio sekunder och lägg märke till var du är, vad du gör, vem du är, just nu. Slut ögonen och uppmärksamma att du andas och hur skönt det är. Märk att du kan le, att du kan vicka på tårna och känn glädjen i det. 

Tänk på de människor du mött idag och tacka för att de finns.

Fira det ganska fantastiska faktum att du lever. Den här stunden, och den du är, är alldeles perfekt.

Du missar ingenting, för det finns ingenting bättre än just nu. Du kan släppa all rädsla att du går miste om något och vara nöjd med det du har, det som är i det här ögonblicket. Och i det här. Och i det här…

 

www.ulrikasandstrom.com